รูปรถทัวร์

รถ 2 ชั้น 8 ล้อ 51 ที่นั่ง

  ดูผังที่นั่ง