รูปรถทัวร์

รูปรถ 2 ชั้น 8 ล้อ 47 ที่นั่ง +โซฟา

  ดูผังที่นั่ง